Fortrolighedspolitik - Ditec® DanmarkSpring til hovedindholdet

Fortrolighedspolitik

Sidst opdateret: 24. februar 2024

Hvis du er kunde hos Ditec Danmark eller et tilknyttet Ditec center, der er kunde hos os, kan vi have registreret personoplysninger om dig. På denne side kan du få mere infomation om, hvordan vi behandler personoplysninger i forhold til kundeforhold.

GENERELT OM PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig

Ditec Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakoplysninger:
Ditec Bilpleje Danmark ApS, Suderbovej 14, 9900 Frederikshavn
CVR. nr. 42869325
Telefon nr.:40 42 00 44 e-mail: dna@ditec.dk  website: www.ditec.dk

BEHANDLINGSFORMÅL

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men de primære formål vi behandler under er:
–  oplysninger til at administrere almindelige kundeforhold og opfylde vores kontraktlige forpligtelser
–  oplysninger til overholdelse af lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.
Hvis vi undtagelsesvis skal behandle persondata til formål der er uforenelige med ovenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores website. Eksempler på data som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, stelnummer og reg. nr. m.v. og stammer oftest fra:

oplysninger sendt på e-mail
Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre (online booking)
Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer
Listen er ikke udtømmende.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsageligt med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakts retlige forpligtelser mellem os. VI behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige.

MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der  er anført i denne Privatlivspolitik. Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og solidetskontrol, e-mail service m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være kontraktlig forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet ad den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler aldrig persondata, uden du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

OPBEVARINGSTID OG SLETTEPOLITIK

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og saglig grundlag herfor, herunder så har vi mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion- Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et saglig behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B. jf. ART.15)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysning, som vi behandler.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse. Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (“retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevarings pligt i medfør af bogførings-loven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig, som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt andvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt  eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back-up af vores datasæt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til Datatilsynet

VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder at ændringer i vores Privatlivspolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde ad væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Denne Privatlivspolitik er senest ændret den 01/09/2019

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som vi bruger til at tilpasse og forbedre vores indhold på siden og til at øge værdien af vores annoncering. Vores Cookie- & persondatapolitik beskriver hvordan vi anvender og beskytter dine persondata.

HVAD ER COOKIES?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt. De kan hjælpe dig til at fortsætte hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

COOKIE-TYPER & FORMÅL

Hjemmesiden anvender cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden og til at understøtte markedsføringen af vores services.  Vi anvender følgende typer cookies på vores hjemmeside:

Nødvendige: Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til at sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Funktionelle: Funktionelle Cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på, f.eks. dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i.
Statistiske: Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Marketing: Marketing-cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.
Uklassificerede: Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Når vi anvender cookies, bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

SLET ELLER SLÅ COOKIES FRA I BROWSEREN

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet , du ikke kan bruge.

Nogle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Dette afhænger igen af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Læs mere om sletning og håndtering af cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering

GENERELT OM PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Ved at benytte vores hjemmeside indsamler og behandler vi sådanne informationer i henhold til ovenstående typer cookies og formål.

Følgende typer oplysninger indsamles typisk:

– Dato og tidspunkt for besøg
– De sider der besøges på hjemmesiden
– IP-adressen du benytter
– IP-adressens geografiske placering
– Oplysninger om den anvendte browser (type, version, operativsystem)
– URL fra henvisnings sted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores hjemmeside)

Desuden kan følgende informationer behandles i det omfang du selv eksplicit giver samtykke hertil og selv indtaster informationerne:

– Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger.
Dette vil typisk forekommer i forbindelse med oprettelse af login, booking eller køb.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse,  e-mail service m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være kontraktlig forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet ad den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

OPBEVARINGSTID OG SLETTEPOLITIK

Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Tidsperioden er afhængig af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B. jf. ART.15)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysning, som vi behandler. Du har desuden ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse. Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (“retten til at blive glemt”). Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt  eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.  For at undgå datatab tager vi løbende back-up af vores datasæt.

KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til Datatilsynet

VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder at ændringer i vores Privatlivspolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde ad væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Denne Privatlivspolitik er senest ændret den 01/09/2019