Miljøpolitik - Ditec® DanmarkSpring til hovedindholdet
Politikker

Miljøpolitik

Vi arbejder aktivt for renere virksomhed med minimal miljøpåvirkning. Bilplejebranchen er en branche som kan have en negativ miljøpåvirkning, hvis ikke virksomheden drives på en korrekt måde. Hos DITEC® har vi derfor udviklet et sæt fælles mål og retningslinjer for os alle, for at være venlige overfor miljøet.

Lovgivning
DITEC® følger de love og retningslinjer som gælder for miljøspørgsmål for vores branche. Dette gælder både hvad angår arbejdsmetoder og brug af miljøvenlige produkter, der overholder alle regler.

Reduceret miljøåvirkning
DITEC® bruger ikke stærkere produkter, end hvad der kræves for at opnå gode resultater. Vi bruger primært produkter som er fuldt biologisk nedbrydelige og andet bruges kun, hvis specifikke behov opstår. Vi går meget op i at bruge den rigtige dosering af produkter hver gang, så overforbrug undgås. Vi kræver, at vores leverandører er langt foran i forhold til brug af miljøvenlige produkter. Svanemærkning og godkendelse af kemikalier er blandt andet med til at sikre dette.

Uddannet personale
Hver DITEC® center er ansvarlig for at eget personale har kendskab til kemikalier og er ajour med gældende miljølovgivning og retningslinjer. En miljøplan med sikkerhedsdatablade og Arbejdstilsynets retningslinjer skal være tilgængeligt, og alle ansatte skal vide hvor det er.

Rene emissioner
DITEC® vil arbejde for at vores spildevand fra bilvask er rent ved hjælp af tilgængelige teknologier. Olieudskiller på vores centre er et minimumskrav. Der skal tømmes mindst to gange om året og en overflydningsalarm skal monteres. Eget rensningsanlæg anbefales, hvis antallet af bilvask er omfattende.

Certifiering 
På sigt bør alle DITEC® centre stræbe efter at gennemføre en miljøcertificering eller diplom for at sikre et dybdegående miljøengagement.