Garanti - Ditec® DanmarkSpring til hovedindholdet
Politikker

Garanti

Hos Ditec® giver vi systemgarantier til de fleste af vores lakbeskyttelsesbehandlinger, for at vi tydeligt kan vise vores kunder at vi står for en kvalitet som vi kan leve op til.

Systemgarantien gives, hvis bilen bliver behandlet første gang indenfor de første 12 mdr. efter første registreringsdato, eller hvis det vurderes at lakken på tidspunktet for behandlingen er af god kvalitet. Det er det autoriserede Ditec® center som afgør, om lakken er af god nok kvalitet til at indgå i systemgarantiprogrammet.

Garantiens omfang
Efter udført fuldbehandling garanteres det, at lakken i den pågældende garantiperiode er effektivt beskyttet og dermed bevarer en glans, der i perioden ikke må falde under normalstandarden for glansen i en tilsvarende bils lak fra helt ny (0-12 mdr.). Der gives garanti på at lakken ikke oxiderer, bliver mat eller beskadiges af ydre faktorer såsom trafikfilm, forurening og UV-stråler, givet at vedligeholdelsesinstruktionerne og garantiprogrammet efterleves i henhold til nedenstående betingelser.

Generelle bestemmelser 

For at garantien skal gælde, skal følgende punkter følges:

  • Bilen skal være registreret i Ditec®s register eller du skal kunne fremvise garantidokumentet i original.
  • Bilen skal følge garantiprogrammets bestemmelser for genbehandling for at opretholde garantien. Hvis ikke garantiprogrammet følges, ophører garantien.
  • Ved eventuelle skader på lakken, der kræver lakarbejde, skal bilen afleveres til et autoriseret Ditec center til ombehandling, senest 6 måneder efter omlakeringen.
  • Lakken må ikke være poleret eller voksbehandlet i garantiperioden.
  • Lakken skal forvaltes i henhold til Ditec®s anbefalinger

Garantien dækker ikke lakskader som følge af stenslag, ridsning, lakafskalning, fugleklatter, revnedannelser i lakken eller lignende. Desuden garanteres glanseffekten ikke, hvis glansnedbrydningen er en direkte følge af grov mekanisk påvirkning af lakken. Det samme gælder eksisterende skader, eller omlakerede områder.